© 2020 Istanbul Bilgi University. All rights reserved.

VCD Program

About | Hakkında

multimedia design - publication design - cyberculture - animation - typography - photography and video productions - interface and interaction design - game design - conceptual design - new media - smart products and environments multimedia design - publication design - cyberculture - animation - typography - photography and video productions - interface and interaction design - game design - conceptual design - new media - smart products and environments multimedia design - publication design - cyberculture - animation - typography - photography and video productions - interface and interaction design - game design - conceptual design - new media - smart products and environments
What is Visual Communication Design?

For contemporary ways of life in a new era, characterized by constant shifts and dynamic innovations, traditional means of communication remain impotent. Constructed in relation to established fields but defined in relation to current needs to come to terms with the rapid shifts in communication technologies, a new profession and a new field of study have emerged.

Visual Communication Design is never stable but always in the process of evolving in response to current demands of technology, society and culture. It is concerned with the transfer of information, by embedding digital technologies and traditional media in relation to each other, for which methodological thinking, creativity, theoretical knowledge and practical skills are all essentially required. Through design, our visual surroundings are analytically and creatively processed so as to be rendered persuasive, descriptive or informative.

What Does Visual Communication Design Program Do?

Established in 1997, Istanbul Bilgi University Visual Communication Design Program aims at teaching and training the designers of tomorrow with the expertise to conceive the most compelling visual problems then dwell upon them systematically, applying their practical media skills together with theoretical knowledge so as to offer creative solutions. At the end of this challenging process, students become adept in advancing the applications of developing technologies in daily life. Towards the fulfillment of this mission, the program is designed to equip the students with a professional and comprehensive training in visual media while endowing them with the required intellectual skills. VCD is concerned with following topics:

- multimedia design
- publication design
- cyberculture
- animation
- typography
- photography and video productions
- interface and interaction design
- game design
- conceptual design
- new media
- smart products and environments

What is Targeted by Visual Communication Design?

One of the main targets of the Visual Communication Design Program is to encourage student to develop their own styles shaped by a highly special curriculum, application techniques and production ideals. Working under such principles, students are trained to question the traditional design activities and develop their designing skills to work both individually and in a group so that the resulting high quality, competitive student works are exhibited both in end-of-the-year exhibitions held at the university and in international design festivals and exhibitions as the one organized within Ars Electronica Festival in 2005.

Görsel İletişim Tasarımı Ne Demek?

İletişimin geleneksel metotları, sürekli değişim ve dinamizm ile nitelendirilebilecek günümüz yaşam biçimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik doğrultusunda, temellerini yerleşik alanlar üzerine kurarken, iletişim teknolojilerindeki hızlı değişikliklere anında cevap verebilecek şekilde kendini yenileyen bir uzmanlık alanı ortaya çıkmıştır.

Teknoloji, toplum ve kültürün devingen taleplerine göre hep bir evrim içerisinde olan görsel iletişim tasarımı, metodolojik düşünme, yaratıcılık, teorik bilgi ve pratik becerileri bir arada kullanıp dijital teknolojileri geleneksel ortamlarla birleştirerek bilgi aktarımını sağlamayı amaçlar. Görsel çevremizi analitik ve yaratıcı biçimde işleyerek amaca göre yeniden şekillendirilir.

Görsel İletişim Tasarımı Programı Ne Yapar?

1997 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı, en karmaşık görsel problemleri kavrayıp, bunlar üzerine sistematik biçimde eğilebilen, pratik becerilerini teorik bilgiyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu zorlayıcı sürecin sonunda, öğrenciler, ilerleyen teknolojilerin günlük hayattaki uygulama alanlarını genişletmeyi öğrenirler. Bu misyonun hayata geçirilmesinde, öğrencilere profesyonel ve geniş kapsamlı bir görsel ortam eğitimi ile beraber gereken entelektüel bilgi birikimi de aktarılır. Görsel İletişim Tasarımı Programı şu alanları kapsar:

- çoklu ortam tasarımı
- yayın tasarımı
- siberkültür
- canlandırma
- tipografi
- fotoğraf ve video tasarımları
- arayüz ve etkileşim tasarımı
- oyun tasarımı
- kavramsal tasarım
- yeni medya
- akıllı ürün ve mekanlar

Görsel İletişim Tasarımı Programı Neyi Hedefler?

Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın temel amacı ders programı, uygulama ve üretime öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilere tasarımda kendilerine has bir üslup kazandırmaktır. Programda geleneksel tasarım anlayışı sorgulanıp öğrencinin becerileriyle birlikte gerek kendi başına gerekse bir grup içinde belirlediği hedeflere ulaşması desteklendiği için ortaya çıkan yüksek kalitedeki rekabetçi öğrenci işlerinin yıl sonu sergileri ile yurtiçindeki çevrelere ulaşmasının yanı sıra Avusturya'da düzenlenen Dijital Sanat Festivali Ars Electronica dahilinde 2005 yılında gerçekleşen sergimizde olduğu gibi uluslararası festivallere katılarak dışarıya açılması da hedeflenmektedir.

Istanbul Bilgi University

Application

Istanbul Bilgi University Visual Communication Design Program accepts students by central exam.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Başvuru

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı merkezi sınav ile öğrenci almaktadır.

Top